Přejít na informace o produktu
1 z 3

ANDARINE (S4) – roztok, 1500 mg (50 mg/ml)

ANDARINE (S4) – roztok, 1500 mg (50 mg/ml)

Běžná cena €49,99
Běžná cena Výprodejová cena €49,99
Sleva Vyprodáno
Včetně daní. Poštovné se vypočítá na pokladně.

ANDARINSKÝ (S4)

S-4, lépe známý jako Andarine a také označovaný jako Androxolutamid nebo GTx-007, je selektivní modulátor androgenního receptoru (SARM). V pozoruhodné studii provedené Gao et al. byl S-4 charakterizován jako agonista androgenního receptoru u orchidektomizovaných potkanů. Bylo zjištěno, že mechanismus účinku se zaměřuje na kosterní svaly, kosti a hypofýzu.

Účinky S-4 na svalovou hmotu

Samci potkanů ​​byli léčeni po dobu 8 týdnů po kastraci buď 3 mg/kg nebo 10 mg/kg S-4. Studie ukázala, že obě dávky byly účinné při obnově svalové hmoty a síly, a to jak v m. soleus, tak v m. levator ani, na úrovně srovnatelné s hladinami u intaktních samců potkanů. Přečtěte si více zde.

Léčba S-4 měla minimální dopad na hmotnost prostaty a semenných váčků, přibližně 16-17 %. Byly však pozorovány silné androgenní účinky na prostatu a semenné váčky.

Kromě toho obě dávky vykazovaly silnou agonistickou aktivitu v hypofýze, což vedlo ke snížení plazmatických hladin jak luteinizačního hormonu (LH), tak folikuly stimulujícího hormonu (FSH) u kastrovaných samců potkanů. Přečtěte si více zde.

Účinky S-4 na minerální hustotu kostí

Podle studie Gao et al. vedla 8týdenní léčba S-4 k významnému zvýšení hustoty kostních minerálů u kastrovaných samců potkanů.

V další studii, kterou provedli Kearbey et al., byly samice krys Sprague-Dawley léčeny, aby se prozkoumaly účinky S-4 na zrychlený úbytek kostní hmoty způsobený ovariektomií. Tato studie dospěla k závěru, že léčba S-4 nejen udržela obsah kůry a celkovou hustotu kostních minerálů, ale také zvýšila pevnost kostí při současném snížení celkového tělesného tuku. Přečtěte si více zde.

Kearbey a kol. také došli k závěru, že léčba S-4 má pozitivní účinky jak na kosterní svaly, tak na kosti. Bylo navrženo, že léčba S-4 by mohla snížit riziko zlomenin jak zvýšením minerální hustoty kostí, tak posílením kostí a kosterních svalů, což zase snižuje pravděpodobnost pádů. Přečtěte si více zde.

Koncentrace
50 mg/ml.

Poločas rozpadu
4 – 6 hodin.

ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI
Tento materiál se prodává pouze pro použití v laboratorním výzkumu. Platí podmínky prodeje. Není určeno pro lidskou spotřebu ani pro lékařské, veterinární použití. Před objednáním použijte prosím naše OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI.

Datový list

Andarine (S-4) – roztok, 1500 mg (50 mg/ml)

aplikace Selektivní modulátor androgenního receptoru
CAS 401900-40-1
Molární hmotnost 441,357 g/mol
 Chemický vzorec C19H18F3N3Ó6
Název IUPAC (2S)-3-(4-acetamidofenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-(4-nitro-3-trifluormethylfenyl)propionamid
Synonyma Andarine, Andarin, S-4, S-40503, GTx-007
Úložný prostor Pokojová teplota
Rozpustnost Rozpustný v ethanolu, PEG400
Organoleptický profil Mírně žlutá, průhledná kapalina
Fyzická forma Řešení v PEG400
Specifikace 50 mg/ml ± 5 %
Podmínky Tento materiál se prodává pouze pro laboratorní výzkum. Platí podmínky prodeje. Není určeno pro lidskou spotřebu, ani pro lékařské, veterinární nebo domácí použití. Seznamte se prosím s naším Smluvní podmínky před objednávkou.
Zobrazit veškeré podrobnosti